Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Digitale kort

Urent vand - se mere her
 
Døjringe Vandværk udfører i øjeblikket opmålinger af stophaner og målerbrønde med henblik på udarbejdelse af digitale kort over vandværkets forsyningsnet.

Dem der foretager disse opmålinger vil bære et skilt med "Døjringe Vandværk". Der vil normalt ikke være behov for, at der er nogen hjemme på ejendomme i forbindelse med disse registreringer.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling

 
Generalforsamlingen d. 31. marts 2020 er AFLYST
Som konsekvens af Folketingets tiltag, der er gjort for at forhindre coronavirussen i at sprede sig, må bestyrelsen desværre udsætte afholdelsen af generalforsamlingen i Døjringe Vandværk. Der er tale om force majeure og generalforsamlingen vil blive afholdt, så snart myndighederne åbner op for dette.
Vandværket fortsætter naturligvis den fortsatte drift med at levere godt drikkevand til alle vore forbrugere.
Bestyrelsen i Døjringe Vandværk
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com