Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Digitale kort

Urent vand - se mere her
 
Døjringe Vandværk udfører i øjeblikket opmålinger af stophaner og målerbrønde med henblik på udarbejdelse af digitale kort over vandværkets forsyningsnet.

Dem der foretager disse opmålinger vil bære et skilt med "Døjringe Vandværk". Der vil normalt ikke være behov for, at der er nogen hjemme på ejendomme i forbindelse med disse registreringer.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamling 2020 blev afholdt onsdag d. 2. september 2020 kl. 19.00 i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille.

Da vi fortsat skal følge myndighedernes anvisninger, var tilmelding til generalforsamlingen nødvendig. Der var kun adgang for andelshavere uden ledsagere.
 
Gå til referatet - klik her.


Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com