Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Digitale kort

 
Døjringe Vandværk udfører i øjeblikket opmålinger af stophaner og målerbrønde med henblik på udarbejdelse af digitale kort over vandværkets forsyningsnet.

Dem der foretager disse opmålinger vil bære et skilt med "Døjringe Vandværk". Der vil normalt ikke være behov for, at der er nogen hjemme på ejendomme i forbindelse med disse registreringer.
 
Se her nye vedtægtsforslag til 26. okt. 21 - klik her
 

Generalforsamling

 
Vores planlagte generalforsamling 17. maj 2021 er aflyst og rykket til tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19 – i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille. Ønsker man regnskabet til gennemsyn inden den 26. oktober, kan det rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.
Generalforsamlingen har været i Sorø Avis - klik her
Gå til referatet fra 2020  - klik her.


Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com