Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Digitale kort

 
Døjringe Vandværk udfører i øjeblikket opmålinger af stophaner og målerbrønde med henblik på udarbejdelse af digitale kort over vandværkets forsyningsnet.

Dem der foretager disse opmålinger vil bære et skilt med "Døjringe Vandværk". Der vil normalt ikke være behov for, at der er nogen hjemme på ejendomme i forbindelse med disse registreringer.
 
Se her nye vedtægtsforslag til 26. okt. 21 - klik her
 

Generalforsamling m.v.

 
En række nye blade er lagt på hjemmesiden. Gå på opdagelse og find nyt årshjul med datoer, beredskabsplan, bestyrelsesoversigt, forretningsorden og det aktuelle takstblad.
 
Endelig er der kommet bestyrelsesreferat fra september 21
 
- og referat fra generalforsamlingen 2021.  -  Se dette her - klik her
 
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com