Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Digitale kort

 
Døjringe Vandværk udfører i øjeblikket opmålinger af stophaner og målerbrønde med henblik på udarbejdelse af digitale kort over vandværkets forsyningsnet.

Dem der foretager disse opmålinger vil bære et skilt med "Døjringe Vandværk". Der vil normalt ikke være behov for, at der er nogen hjemme på ejendomme i forbindelse med disse registreringer.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling

 
Døjringe Vandværk afholder generalforsamling tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 19.30 i mødelokalet i: Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenllille.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er fredag d. 20. marts 2020 på SMS 40195780.

Bestyrelsen for Døjringe Vandværk
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com