Generalforsamling 2016

Generalforsamling torsdag d. 17. marts 2016
                                                                                       
 
Mødet:
Sted: Stenlille Kulturhus
Bestyrelsen:
– Tilstede: Henrik Carlsen, Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen og 
Morten Carlsen
– Referent: Morten Carlsen

Valg af stemmetællere 

Formanden bød velkommen.
Søren Sundby og Jacob Dyhr blev valgt som stemmetællere.

Valg af dirigent
Henrik Steinmetz blev valgt

Bestyrelsens beretning

Formand Henrik Carlsen aflagde beretning:

Det har været et stille år på værket. Mig bekendt har der ikke været nogen driftsforstyrrelser.
Vi har ud pumpet 69.355m3 i 2015 mod 77.625m3 i 2014 en forskel på 8270m3 altså en nedgang som jeg vil tilskrive den våde og kolde sommer.
v Vi har fået 3 nye andelshaver: Nødebrøndsvej 17, Tygestrupvej 18 og Nyrupvej 68.
Så nu er vi lige omkring 262 andelshaver.
I foråret blev de sidste målere skiftet.
Sorø forsyning har i flere år fået målere oplysningerne fra vandværkerne til en fast aftalt pris men denne aftale er nu udløbet og skal genforhandles, det har vi brugt en del krudt på i bestyrelserne for at finde ud af, hvad den rigtige pris skulle være og selvfølgelig i samarbejde med vandrådet. Men den aftale er ikke på plads endnu.
Vi er også i gang med at kortligge med GPS hvor vi har målerbrønde, hovedstophaner samt vandledningerne under Eduards ledelse.
I efteråret stod en af motorerne af til at udpumpe fra værket. Vi  måtte skifte denne akut, til trods for, at vi har service på den. 
Vi har i flere år haft en lille anmærkning på boring 1, fordi der ikke var fast bund i. Det er nu udbedret i efteråret 2015.
Jeg genopstiller ikke til bestyrelsen; men vil gerne sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse.

Forelæggelse af regnskabet

Regnskabet gennemgået i hovedtræk af kassereren Eduard Rasmussen. Årets resultat er tilfredsstillende. Resultatet overføres til egenkapitalen. Bestyrelsen finder foreningen velkonsolideret til uforudsete hændelser og vil ikke udelukke, at nuværende niveau er tilstrækkeligt.
Bestyrelsen udviser forsat forsigtig investeringsstrategi af den likvide kapital. Den likvide kapital kan såfremt situationen kræver det, relativt nemt og hurtigt udloddes til andelshaverne.

Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

Valg af bestyrelse
Ej på valg: Eduard Rasmussen   Forsætter!
På valg: Kim Jørgensen              Genvalgt!
På valg: Henrik Carlsen               Genopstiller ikke!
Nyopstillet: Peder Jensen            Valgt
Ej på valg: Kim Jørgensen           Forsætter!
På valg: Morten Carlsen              Forsætter

Valg af suppleant til bestyrelsen
Ny suppleant: Søren Sundby

Valg af revisorer
På valg: Torben Olsen                 Genvalgt
På valg: Henrik Hebsgaard         

Valg af revisorsuppleant
På valg: vakant

Evt.
Formanden takkede Henrik Steinmetz for den disciplinerede ledelse af generalforsamlingen.Døjringe Vandværk var derefter vært for et stykke smørrebrød til de fremmødte.Der deltog i alt 2 andelshaver udover bestyrelsen i generalforsamlingen.