Beredskab mv. / Bestemmelser / Hvad hæfter du for?

Hvad hæfter du for?

 
Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabets forpligtelser og indadtil i forhold til afgifter.

Såfremt et medlem afhænder eller på anden måde afstår ejendommen i hvilken, der er installeret vand fra vandværket, skal han drage omsorg for, at den nye ejer indtræder som medlem i selskabet i hans sted. I modsat fald hæfter han fortsat som medlem.
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com