Meddelelser

 • Udskiftning til nye vandmålere går fremad
  Vi har efterhånden fået udskiftet ca 18% af alle vores vandmålere til de nye automatiske aflæste fra Kamstrup. … Og den første har sladret om en mulig læk hos forbrugeren, godt nok er 4,20 kr om dagen ikke meget, men på et år er det alligevel over 1500 kr. Har du ikke fået skiftet din… Læs mere: Udskiftning til nye vandmålere går fremad
 • Første automatiske aflæste vandmålere i drift
  Vi er begyndt at modtage data fra de 6 første vandmålere i drift dags dato. Selvom vi kun har ca 350 forbrugspunkter, så bliver det lidt af en opdagelsesrejse udi at koble det sammen med vores faktura system og andet, men vi er godt igang.
 • Udskiftning af vandmålere til fjerneaflæste målere
  Arbejdet udføres i løbet af 2024, af vor smed Carsten Petersen. Der hvor måler er monteret i en målerbrønd behøver forbrugeren ikke at være tilstede. Når måleren er skiftet lægges der en seddel i postkasse med oplysning målervisning.Måleren opbevares indtil aflæsning er ok og registreret. Hvor måler sidder inde kontaktes forbrugeren for adgang til udskiftning… Læs mere: Udskiftning af vandmålere til fjerneaflæste målere
 • Generalforsamling 2024
  Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00  I Kulturhuset i Stenlille – Tilmelding af hensyn til forplejning på tlf. 40195780 (sms) Dagsorden i følge vedtægter. Forslag der ønskes til behandling afgives til bestyrelsen senest 15. februar!
 • Urent vand
  Vi er stadig opmærksomme på urent vand primært i Dybendalområdet. Vi har skyllet alle forgreninger en ekstra gang tirsdag morgen i dette område ved at lukke vand ud ved den sidste målerbrønd på alle forgreninger. Denne lukning vil også kunne give urent vand; men derefter skulle det gerne blive rent igen. Bliver vandet urent så… Læs mere: Urent vand