Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Ekstraordinær generalforsamling

Døjringe Vandværk overtager
Dybendal Vandværk d. 1. januar 2018
 
Det blev på den ekstraordinære generalforsamling i Døjringe Vandværk d. 4. december 2017 besluttet at overtage Dybendal Vandværks forbrugere og alle aktiver og passiver til videreførelse i Døjringe Vandværk iht. vedtægterne for Døjringe Vandværk.
 

Generalforsamling

 
Referat 2017 - klik her
 
Afbrydelser
Selskabet og dets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrelser eller afbrydelser. Men selskabet påtager sig ikke ansvar for evt. afbrydelser eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com