Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Hvad hæfter du for?

 
Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabets forpligtelser og indadtil i forhold til afgifter.
 
Såfremt et medlem afhænder eller på anden måde afstår ejendommen i hvilken, der er installeret vand fra vandværket, skal han drage omsorg for, at den nye ejer indtræder som medlem i selskabet i hans sted. I modsat fald hæfter han fortsat som medlem.

Generalforsamling

 
Indkaldelse 2016 - klik her
Referat 2015 - klik her
 
Afbrydelser
Selskabet og dets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrelser eller afbrydelser. Men selskabet påtager sig ikke ansvar for evt. afbrydelser eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com