Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag 4. december 2017 kl. 19 i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37.
 
Bestyrelsen oplyste ved generalforsamlingen i starten af 2017, at der pågik forhandlinger med Dybendal Vandværk om at overtage dette vandværk. Grunden til overtagelsen er, at det ikke er muligt i andelskredsen at finde personer nok til en bestyrelse.

Læs hele indkaldelsen - klik her

Generalforsamling

 
Referat 2017 - klik her
 
Afbrydelser
Selskabet og dets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrelser eller afbrydelser. Men selskabet påtager sig ikke ansvar for evt. afbrydelser eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com